Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers op onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) stelt.

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door our Cookie Consent Tool.